/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

zilch nic, zero 1. How much money do you have?
2. Zilch. I’m broke until payday.
Zip your lip! trzymać usta na kłodkę What I told you is really important, so zip your lip!

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone