/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

safe and sound cały i zdrowy To everybody's relief, he returned safe and sound from the storm.
scared to death śmiertelnie przerażony Last night I was scared to death when I discovered that someone was following me.
see pink elephants widzieć białe myszki Tim has a drinking problem. He drinks till he sees pink elephants.
self-made man człowiek, który sam się dorobił, zrobił karierę The idea of self-made man is one of the most important concepts in America.
sell like hot cakes sprzedawać się bardzo szybko, jak świeże bułeczki The album of this new Irish rock group sells like hot cakes - people ask for it everyday.
shed blood przelewać krew Much blood was shed durning the war.
show-off popis, mający na celu zdobycie poklasku Don't worry. We still have the chance. His lawyer's defence speech was nothing more but a rhetorical show-off.
snap one's fingers pstrykać palcami Music often inspires people to clap or snap their fingers.
so what? i co z tego? kogo to obchodzi? I know that Mary is jealous of me. So what?
spitting image of sb uderzająco podobny do kogoś Believe it or not but he is the spitting image of Dan Ackroyd.
1 2 3 4

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone