/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

rat race wyścig szczurów After years in the rat race she's finally decided to quit and spend more time with her family.
read sb's hand wróżyć z ręki She wanted the Gypsy woman to read her hand and find out about her future.
red tape biurokracja Because of all the red tape she didn't get her visa on time and had to cancel her holidays in Mexico.
red-letter day szczególny dzień Tomorrow is my red-letter day - I am getting promoted.
ring the bell brzmieć znajomo, kojarzyć się z czymś I don't know where I might have met him, but the name rings the bell.
rise and shine wstawaj! Come on! Rise and shine. We've got to leave now.
rain cats and dogs straszna ulewa You can’t leave just now! It’s raining cats and dogs and you don’t have an umbrella or raincoat!
raw deal krzywdzące, nieuczciwe traktowanie India's children still get a raw deal when it comes to health care and education.
right off the bat z miejsca, od razu, od ręki I asked him for help, and right off the bat he did.
run that by me again? czy możesz powtórzyć? I can't believe my ears! Can you run that by me again?
1 2

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone