/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

make a fool of somebody/yourself robić z kogoś/siebie głupka Stop that before you make a fool of yourself!
make a fuss about sth robić zamieszanie z jakiegoś powodu Gosh! It is just a broken glass. Don't make a fuss about it.
make amends wynagradzać szkodę/szkody He went to him and begged his forgiveness, saying he would do anything he could to make amends.
make oneself at home rozgościć się Frank! So many years! Come in and make yourself at home. Something to drink?
make oneself scarce zmyć sie po cichu The atmosphere in the room was getting more and more tense, so I made myself scarce on the first possible occasion.
make up one's mind postanowić, zdecydować się He finally made up his mind!
my lips are sealed nie pisnąć ani słowa I won't tell anyone you love Henrietta. My lips are sealed.
mad as a hornet bardzo zły, wkurzony He was mad as a hornet when I saw him at the meeting yesterday.
make a mountain out of a molehill robić z igły widły, wyolbrzymiać coś niepotrzebnie Calm down. There’s really nothing to worry about. You’re making a mountain out of a molehill.
make a killing w szybki i łatwy sposób zarobić dużą kasę She made a killing on share trading.
1 2

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone