/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

keep a straight face zachowywać powagę, nie wybuchać śmiechem Toby can't tell jokes. He never keeps a straight face and starts laughing right before the punch line.
keep sth under one's hat trzymać coś w tajemnicy They tried to keep it under their hat but it soon became obvious that she is pregnant.
keep sth/sb at bay trzymać na dystans, nie dopuszczać do siebie He always tries to keep his troubles at bay when he is on holiday.
kill the goose that lays the golden egg zabić kurę znoszącą złote jaja If he'll fire him, he'll kill the goose that lays the golden egg.
kiss up podlizywać się Don't kiss up! It won't help you.
keep it real bez ściemy I'm keepin' it real.
kid stuff dziecinnie łatwe zadanie ...
keep your shirt on! spokojnie! Keep your shirt on! Everything will be fine.
kick the bucket umrzeć, wyciągnąć nogi, kopnąć w kalendarz My annoying neighbour finally kicked the bucket at 98.

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone