/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

if my memory serves me correctly jeśli mnie pamięć nie myli That guy's name is Ben - if my memory serves me correctly.
if you like jeśli masz na to ochotę - Shall we stop for a rest?
- Yes, if you like.
in a month of Sundays na święty nigdy, nigdy w życiu He will never bring you these CDs, not even in a month of Sundays - just forget it.
in a nutshell krótko mówiąc, w skrócie I don't really like him, in a nutshell, I think he is an idiot.
in a row z rzędu It was very cold and it snowed for three days in a row.
in a sense w pewnym sensie In a sense she's right, but I still don't understand her point of view.
in a word jednym słowem She wasn't able to explain this situation to me. In a word, she is guilty.
in bad taste w złym guście Their house is decorated in such bad taste - where did they get the idea of buying these mock rococo chairs to the living room?
in black and white na piśmie This agreement is invalid, unless you bring it in black and white.
in bulk hurtowo If you buy in bulk, it's 20% cheaper.
1 2 3 4 5

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone