/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

hale and hearty zdrowy, krzepki John looks hale and hearty these days and he's very active.
hands are tied mieć związane ręce, nie móc nic zrobić I would really like to help you but my hands are tied... I have to wait for Mark's decision.
hands off! łapy precz! Hands off those chocolates! They are mine!
happy hour czas, w którym drinki w pubie są sprzedawane taniej Let's go for a drink to that pub round the corner; it's happy hour now.
have a finger in every pie wtrącać się we wszystko I can't stand her any longer! She has to have a finger in every pie! Can't she just mind her own business?
have a narrow escape cudem uniknąć czegoś, o mały włos He had a narrow escape when he slipped on the stairs.
have an eye for/on the main chance myśleć o własnej korzyści; mieć własny interes na uwadze Jerry doesn't bother about other people and only has an eye on the main chance.
have one foot in the grave być jedną nogą w grobie You know this old lady that lives on second floor? She has one foot in the grave but still behaves as if she were 20. ;-)
have something on the brain chodzić komuś po głowie Do you know this song? I've had it on my brain all day.
have sth at one's fingertips mieć coś w małym palcu You can always go and ask Tom of anything concerned with maths, he just has it at his fingertips.
1 2 3 4 5

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone