/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

faint heart never won fair lady do odważnych świat należy It's high time we made a decision! C'mon, faint heart never won fair lady.
figure of speech przenośnia; zwrot, wyrażenie retoryczne When I said it was a battle to the death it was just a figure of speech.
first and foremost nade wszystko We need peace and stability first and foremost - these are the most important things.
for a change dla odmiany She always seemed rather serious so it was nice to see her laugh for a change.
for a laugh - dla zabawy dla zabawy They put salt in his tea just for a laugh but he didn't find it funny.
for all the tea in China za nic na świecie Oh, come on! I am not going to ask him such question! Not for all the tea in China!
for good na dobre Jane has gone to France - for good. She's not coming back.
for short w zdrobnieniu Her name's Diana or Di for short.
for the sake of dla czegoś/kogoś I know that this treatment is unpleasant but you should try it for the sake of your health.
for the time being na razie That is all what we can offer for the time being but the service is still developing.
1 2 3 4 5

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone