/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

ease sb's mind uspokajać kogoś The doctor tried to ease his mind about his daughter's illness.
easier said than done łatwiej powiedzieć, niż zrobić I know it's easier said than done but in my opinion you should challenge it.
easy come easy go łatwo przyszło, łatwo poszło I've lost the money you gave me last week - well, easy come easy go.
Every cloud has a silver lining. nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Oswald was very depressed after being fired but he found another job in just few days. Well, every cloud has a silver lining.
excuse my French przepraszać za język (za wulgaryzmy) I really wanted to provide the pronunciation to this fucking word "ophthalmologist" but it turned out to be impossible, excuse my French.
egg on your face głupia mina Because some people rejected offers made by Piotr Rubik they must be left with a little bit of egg on their face now, to see the popularity his works enjoy at present.
elbow grease ciężka praca, wysiłek You can do it, just use some elbow grease!
Every little helps Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka (przysłowie)
eat humble pie upokorzyć się Ann had to eat humble pie in front of her class yesterday. Showing your weakness is something one would rather avoid to expose to the others.

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone