/
 

idiom
wyrażenie lub zwrot językowy, którego nie można rozumieć dosłownie
ani dosłownie przetłumaczyć na inny język, np. biały kruk, rzucić okiem.

Idiomów w bazie: 946

     
 

call it a day zakończyć coś, przerwać, fajrant Why don't we call it a day and go home?
catch sb red-handed złapać kogoś na gorącym uczynku The trial won't take long as the defendant was caught red-handed.
change a fly into an elephant robić z igły widły Gee! She doesn't have an evening dress?! It's just friends' party - why does she have to change a fly into an elephant!
change hands przechodzić z rąk do rąk The heavyweight title is about to change hands once again.
chew something over przemyśleć coś I can't give you the answer today. I simply need to chew it over.
chicken out stchórzyć I wanted to ask Mary out but I chickened out at the last moment.
choose a soft option pójść na łatwiznę He gets on my nerves! Whenever there is something challenging, he always chooses a soft option.
come in handy przydawać się Never throw away your notes - they may come in handy one day.
come to terms with sth pogodzić się z czymś She can't come to terms with the fact that she was fired for being late all the time.
come true spełniać się I wish my dreams would come true one day.
1 2 3 4

 
         
2003-2018 KinoMania Group Wszystkie prawa zastrzeżone